HLASOVĚ POHYBOVÁ TERAPIE - VOICE MOVEMENT THERAPY

„Mluvím-li o zpívání, nepovažuji ho jen za uměleckou aktivitu, je to také možnost a způsob sebepoznání.“

Alfred Wolfsohn, citováno v The Prophet of Song, Paul Newham

Hlasově pohybová terapie (HPT) je jedinou expresivní terapií, která používá hlas jako hlavní prostředek sebevyjádření. Integruje prožitkovou práci s hlasem, pohybem, dechem, představami, improvizací a písní.

HPT nabízí nesoudící přístup zaměřený na prozkoumání, ztělesnění, vyjádření a integrování různých částí nás samotných skrze hlas a pohyb. Tato práce je jak terapeutická, tak tvořivá a její podstatou je myšlenka, že hlas je blízce spojen s emocemi a ovlivněn fyzickými a psychologickými okolnostmi.

HPT pracuje na rovině fyzické, emoční, psychologické a tvořivé. Náš hlas nás může fyzicky uklidnit, zrelaxovat či povzbudit, pomůže nám se propojit s tělesnými pocity, emocemi a různými částmi nás samotných. Umožní nám s nimi být a vytvořit si tak nový vztah k našim vnitřním prožitkům a skrze tento proces se tvořivě a smysluplně vyjádřit.

Náš akustický hlas odráží náš metaforický hlas- kvalitu prostoru, který si bereme v našem životě, naší schopnost býti slyšeni, viděni, naší odvahu se autenticky vyjádřit a komunikovat s námi samotnými a ostatními.

Sebastiana integruje do HPT přístupy a praktiky Všímavosti a Sebe-laskavosti, které doplní, podpoří a obohatí hloboký potenciál této práce.

HLASOVĚ POHYBOVÁ TERAPIE MŮŽE BÝT NÁPOMOCNÁ K:

 • Rozvinutí silnějšího, pružnějšího a ztělesněného hlasu

 • Většímu tělesnému, emočnímu a mentálnímu uvědomění a sebe-poznání

 • Zbavení se fyzického napětí v těle a hlasovém ústrojí

 • Rozvoji tvořivosti, spontaneity a komunikace

 • Osvojení si způsobů ovládání stresu, psychologických zábran a trémy

 • Vytvoření si více sebepřijímajícího a láskyplného vztahu k našemu hlasu a nám samotným.

Podívejte se na toto video z Hlasově pohybové dílny :

PRO KOHO TO JE?

Hlasově Pohybová Terapie je idealní pro:

 • Kohokoli kdo usiluje o osobní růst pomocí hlasu, pohybu, práce s tělem a představivostí

 • Ty, kterých hlas či sebevyjádření jsou nějakým způsobem zablokovány

 • Zpěváky a herce (ametérské či profesionální), kteří chtějí rozvíjet jejich hlas či mají problémy s trémou

 • Expresivní terapeuty a psychoterapeuty, které zajímá integrace terapeutické práce s hlasem do jejich praxe

 • Umělce, kteří chtějí obohatit a osvěžit jejich tvořivost.

 • Lektory a učitelé, kteří chtějí svůj hlas posílit a lépe mu porozumět.

 

Předchozí zkušenost se zpěvem či hlasem není nutná.

SVĚDECTVÍ

“V poslední době hodně proplouvám mnoha kurzy, zaměřuji se hlavně na odblokavání sebe samého. Tento kurz mi přinesl nečekaně silnou vnitřní transformaci. Pokud už řešíš, jestli jet nebo ne - tak jeď. Mě to tam změnilo život.”

Filip, Hlas bez Hranic, Druna 2019

 

"Jsem vděčná za Sebastiany laskavé, empatické a ženské vedení, plné vlídnosti, laskavosti, podpory a pochopení. Celý seminář byl pro mě hlubokým procesem, který mi pomohl více otevřít mé srdce, více vnímat sama sebe, začít být k sobě laskavější. V práci s hlasem si začít více věřit, přestat se soudit a nebát se projevit, třeba i před skupinou. Po celém víkendu jsem se cítila uvolněná a naplněná. Určitě chci pokračovat i v budoucnu na podobných dílnách či seminářích." D.

Daniela, Praha Druna 2019

"Získala jsem užitečné techniky, které mi dávají možnost v soukromí  domova pracovat se svými emocemi prostřednictvím hlasového projevu, popřípadě dopřávat si radost ze svého hlasu a možnosti experimentovat s ním." Jiřina, Praha Druna 2019
 

Mgr. Sebastiana Black, VMTR, Dip. BACPM

Sebastiana původně vystudovala Francouzkou philologii na Karlově Univerzitě a láska k jazykům, kulturám, literatuře, filozofii a slovům ji nikdy neopustila.  Metodu Hlasově pohybové terapie (Voice Movement Therapy) Sebastiana vystudovala v USA v roce 2008 a je profesionální členkou Mezinárodní Asociace Hlasově-pohybové terapie (IAVMT). V Britském Norwichi, kde žije, má svou soukromou hlasovou praxi a pořádá pravidelné skupiny. Pracuje se studenty herectví a tanečně pohybové terapie na univerzitách v Norwich a Derby. HPT také integruje do své klinické práce integrativní dětské a adolescentní psychoterapie uměním.

 

Od roku 2010 nabízí vyhledávané hlasové dílny v České republice. Její terapeutická práce s hlasem se zaměřuje na ztělesňování, otevírání a prozkoumávání celého hlasu, kde se hlas stává nástrojem pro osobní růst, rozvoj tvořivosti a sebepřijetí. Je lektorkou Všímavé sebeláskyplností (Mindful Self-compassion), kterou integruje do své hlasové práce. Všímavost prohlubuje naší pozornost a vědomí a sebelaskavost hlas a nás vnitřně posílí a vyživí.

 

Se svým partnerem Sebastiana pořádá dílny Všímavost a Příroda v Norfolku, které napomáhají intimnějšímu sjednocení se s přírodou a její léčivou silou. Sebastiana zpívá, hraje na akordeon a dělí se s publikem o písně z různých kultur v taneční a koncertní kapele Zaramo. Nahrála dvě CD s duetem The Fire Doves, která obsahují její autorské písně. Více informací najdete zde: Me.

DÍLNY

"Získala jsem užitečné techniky, které mi dávají možnost v soukromí  domova pracovat se svými emocemi prostřednictvím hlasového projevu, popřípadě dopřávat si radost ze svého hlasu a možnosti experimentovat s ním." Jiřina, Praha Druna 2019

HLAS DOMA!

Hlasová setkání online

Do Prahy se momentálně nemohu dostat díky uzavřeným hranicím. Už delší dobu uvažuji o nabídnutí hlasových setkání online kvůli mé vzdálenosti do Čech. Ráda zůstávám propojená s mojí hlasovou komunitou v mé rodné zemi. A teď mě k tomu okolnosti nakonec dovedly.

Nabízím tedy hlasovou skupinu online přes Zoom, což je ověřená platforma, kde se můžeme bezpečně setkat. Otevřu můj obývák vám a společně budeme moci být s naším hlasem, jeho vyživující, léčivou sílou, sdílet a tvořivě se setkat v pohodlí vašeho domova. Doma jsme často v tichu a nebo je pro nás těžké si najít prostor pro náš jak už zvučící tak tichý tvořivý hlas. Dáváme přednost práci a povinostem anebo máme jiné zábrany a překážky. Tyto čtyři pravidelná setkání nám umožní si vytvořit vnější prostor a podmínky pro práci s hlasem a pohybem doma.

Online Hlasové setkání
Hlas Doma!

Pondělí 20. dubna
17:30 až 18:30 hodin


Platforma Zoom. Vstup zdarma.
Všichni jsou vítáni!

 • Uzemňující hlasové techniky (které potřebujeme v tomto období změn a nejistoty).

 • Hlasová nalaďování (kde můžeme nejen otevřít hlas, ale i se zbavit napětí v těle a propojit se sami se sebou)

 • Práce s hlasem a pohybem

 • Improvizace a zpívání jednoduchých uklidňujících a radostných písní.


Po přihlášení a rezervaci vám pošlu odkaz na Zoom. Můžete se připojit s videem nebo jen s mikrofonem, záleží na vás. Pokud máte jakékoliv otázky neváhejte.

 

Čtyři Hlasová setkání Hlas Doma!
Úterý 21, 28. dubna a 5, 12. května
17:30-19hod

Nebo pátek 24.dubna a 1, 8, 15. května
10:30 -12 hodin
 

Maximální počet účastníků 6. Rezervujte předem!

1250 Kč 

Předchozí zkušenost není nutná, jen chuť prozkoumávat a sdílet hlas a co je s ním spojené. Vhodné pro začátečníky a ty, co už na mé dílně byli. V případě potřeby slevy mě prosím zkontaktujte!

Co můžete očekávát:

Dílna bude prožitková. Mým záměrem je vytvořit nesoudící prostor pro prozkoumání vztahu mezi hlasem, tělem, pocity, emocemi, představivostí a myslí. Podpořit náš hlas a nás samotné pomocí ukotvujících technik. Otevřít hlas a nás samotné k větší pružnosti, síle, sebepřijetí, vědomí a zdraví. 

 • Úvod a pozdravení

 • Uzemnění, body scan, sebeláskyplnost

 • Příležitost krátce sdělit, jak se máme

 • Hlasové naladění a rozehřátí. Zvuk v těle a prostoru. Dech. Práce se záměrem.

 • Jednoduchá píseň.

 • Hlasová cesta (meditativní čas individuálně s vaším hlasem, hlasové kvality)

 • Tvořivý proces, kreativní psaní, kresba

 • Sdílení

 • Další píseň/ě

 • Rozloučení. Ooom.

(Na Zoom můžeme slyšet jen jeden hlas (to bude můj v tomto případě), společné zpívání není možné kvůli zvukové prodlevě. Hlasová cesta je však možná společně a vytvoří nám hezkou akustickou podporu)

Praktické informace:

Po přihlášení dostanete bližší informace o tom, jak se dostat na Zoom.

Tato skupina může sloužit jako představení Hlasově pohybové terapie před účastí na mé víkendové dílně.

Ideální je se zúčastnit všech setkání. Setkání nebudou nahrávána. Každý účastník se zavazuje respektovat soukromí ostatních ve skupině. Prosím proto, aby jste nenahrávali setkání a nepřizvávali další publikum. Sdílené písně a cvičení vám pošlu emailem po každém setkání.

NOVÉ DATUM! Díky Corona Virus krizi jsem nemohla do Čech v dubnu přiject. Kvůli omezenému přístupu do Čech jsme to odložili na srpen. Budu se na vás tedy těšit v létě!

 

Nespoutaný hlas

8.-9. srpna 2020

Praha Druna

Více informací : http://www.druna.cz/nespoutany-hlas

V pátek 7. srpna a pondělí 10. srpna také nabízím individuální sezení. Sezení jsou 1.5 hodiny v Trojické ulici v Praze na Druně. Sezení se odvíjí na základě vašich specifických hlasových potřeb  a témat spojených s hlasem a sebevyjádřením. Pod vedením Sebastiany s nimi budeme jemně a tvořivě pracovat. Nebo je možnost ochutnat Sebastianin hlasový přístup a techniky před víkendovou intenzivní dílnou.  Rezervace zde: http://www.druna.cz/nespoutany-hlas

MINULÉ DÍLNY

Hlas bez hranic

Javornice – Přím, Orlické hory

6. – 11. srpna 2019

S lektorem Robertem Blackem (Mindfulness and Mindful Self-Compassion teacher, Experssive Arts therapist), UK

Prožitková dílna v přírodě a na čerstvém vzduchu Orlických hor, jedinečná svou intenzitou, v úzkém kruhu nejvýše 14 účastníků tak, aby bylo možné zaměřit se i na každého individuálně a dosáhnout skutečných výsledků. Dílnu povedou dvě z nejzkušenějších lektorek Voice Movement Therapy (hlasově pohybové terapie), která vznikla ve Velké Británii. Je to prostor k prozkoumání vztahu mezi naším hlasem a námi samotnými, a hlasových technik, které vedou k silnějšímu, pružnějšímu, volnějšímu a plně vědomému hlasu.

Více informací a rezervace: http://www.druna.cz/hlas-bez-hranic

Nespoutaný hlas

6 – 7 dubna 2019

Druna, Praha

Prožitková dílna vedená metodou Voice Movement Therapy (Hlasově pohybové terapie), která vznikla ve Velké Británii. Je to prostor k prozkoumání vztahu mezi naším hlasem a námi samotnými, a hlasových technik, které vedou k silnějšímu, pružnějšímu a plně vědomému hlasu.

Více informací: http://www.druna.cz/nespoutany-hlas

Nenechte si ujít! Tři večery v krásných prostorách Nobilis Tilia na Vlčí Hoře v Českém Švícarsku:

Můj hlas

9, 10, 11 duben 2019. 17:30-20.30 hodin

Prostory Nobilis , Vlčí Hora

 

Informace a rezervace : xosvaldo@centrum.cz